Logo
tel. (068) 383 89 67
Aktualność: KODY GTU

Katalog kodów GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, w których przypadku istnieje zwiększone ryzyko uszczuplenia VAT:

 • 01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii)
 • 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe)
 • 03 Dostawa oleju opałowego
 • 04 Dostawa wyrobów tytoniowych
 • 05 Dostawa odpadów
 • 06 Dostawa urządzeń elektronicznych
 • 07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 • 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
 • 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 • 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
 • 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych
 • 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Uwaga! Szczegółowe oznaczenia grup towarów i usług (GTU)  znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług  (§10 ust. 3)


DATA PUBLIKACJI: 2020-11-26 » Posostałe aktualności
A A A
nr legitymacji
Doradca Podatkowy Albert Kokoszka
ul. Srebrna Góra 2a , 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 683838967
© TAXPLUS :: Rachunkowość, Kadry i Płace, Doradztwo podatkowe :: powered by mAdmin :: projekt i wykonanie BerMar multimedia